O nas

Stowarzyszenie „W Krainie Tetrapoda” jest pozarządową organizacją pożytku publicznego.                         Działalność oparta jest o społeczną pracę członków. Na czele stoi prezes Renata Salwa.

W dniu 27 kwietnia 2012r. zapadła decyzja o likwidacji Szkoły Podstawowej w Zachełmiu. Wówczas mieszkańcy podjeli decyzje o utworzeniu stowarzyszenia, które mogłoby zagospodarować budynek po zamkniętej szkole i stworzyć w nim miejsce integracji społecznej. Inicjatywę tą podjęła pani Renata Salwa, która zgromadziła wokół siebie ludzi pragnących działać na rzecz środowiska lokalnego. 

W listopadzie 2012r. miało miejsce pierwsze spotkanie założycieli stowarzyszenia, na którym podjęto uchwałę o jego powstaniu. Nazwa „Stowarzyszenie W Krainie Tetrapoda” powstała by upamiętnić ważne archeologiczne odkrycie, które miało miejsce na terenie wsi. W kamieniołomie „Zachełmie” odkryto skamieniałości sprzed około 395 mln lat będące tropami środkowo dewońskich czworonogów zwanych tetrapodami. 

Cele stowarzyszenia:

  • Integracja społeczności lokalnej.
  • Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • Promocja zdrowego stylu życia;
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej;
  • Wszechstronna działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • Inicjowanie działań na rzecz rozwoju wsi Zachełmie i lepszego zaspakajania wszelkich potrzeb jej mieszkańców.

Pierwszym nieformalnym działaniem członków stowarzyszenia było zorganizowanie 21 grudnia 2012r. wigilii dla seniorów wsi Zachełmie i Lekomin. Współorganizatorem imprezy była wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik. Gościem honorowym podczas wigilii był Starosta Kielecki Zdzisław Wrzała, wójt Szczepan Skorupski, prof. hab. ks. Julian Łukomski oraz zaproszeni radni.

19 lutego 2013r. stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000450083.

Od 1 listopada 2013r. stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole „Kraina Tetrapoda” które finansowane jest ze środków UE.

Od lutego 2014r. realizuje projekt „Uczymy się niemieckiego” skierowany do gimnazjalistów z Zespołu Szkół Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.

Od kwietnia 2014r. działa Świetlica Wiejska finansowana ze środków funduszu sołeckiego wsi Zachełmie.

button przedszkole

 

Stowarzyszenie na facebooku:

facebook baner stowarzyszenia

Przedszkole na facebooku:

facebook baner przedszkola  partnerzy