Kurs języka niemieckiego dla gimnazjalistów

baner niemiecki

Od 1 marca 2014r. Stowarzyszenie W Krainie Tetrapoda rozpoczęło realizację projektu "Uczymy się niemieckiego". Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Projekt "Uczymy się niemieckiego" obejmuje organizację zajęć dla młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Młodzież uczęszcza na zajęcia, które odbywają się w dwóch grupach 10-osobowych. Lekcje prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela. Zakres tematyczny został dostosowany do umiejętności uczniów, z tego względu zajęcia mają poziom podstawowy i średnio zaawansowany. Kurs zostanie zakończony certyfikatem.

Zajęcia wspomagają zwiększenie kompetencji kluczowych w zakresie znajomości języka niemieckiego.

  • zajęcia obejmują mówienie,
  • rozumienie ze słuchu,
  • gramatykę,
  • poznawanie słownictwa,
  • nauka zwrotów językowych

W ramach projektu uczestnicy otrzymali podręczniki i zbiory ćwiczeń, słowniki oraz materiały piśmiennicze.

Na zakończenie kursu zostanie zorganizowana bezpłatna wycieczka jednodniowa.

button przedszkole

 

Stowarzyszenie na facebooku:

facebook baner stowarzyszenia

Przedszkole na facebooku:

facebook baner przedszkola  partnerzy