"Dobre przedszkole - lepsze jutro"

baner partnerów

Od października 2013 roku Stowarzyszenie „W Krainie Tetrapoda” realizuje projekt „Dobre przedszkole – lepsze jutro” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” . Całkowity koszt projektu wynosi ponad 552 tys. zł z czego prawie 470 tys. to dofinansowanie z ŚBRR.

Projekt obejmuje:

 • Adaptację sal do zajęć i pomieszczeń sanitarnych oraz szatni i dostosowanie ich do potrzeb małych dzieci;
 • Zakup wyposażenia, sprzętów RTV i multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć;
 • Zakup zabawek, sprzętu sportowego, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wyprawki plastycznej;
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową MEN;
 • Zajęcia języka angielskiego;
 • Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne;
 • Zajęcia kształtujące i usprawniające narządy mowy;
 • Elementy doradztwa zawodowego
 • Wyjazdy edukacyjne:
  • teatru,
  • straży pożarnej,
  • LOP w Kielcach,
  • zespołu ŚiNPK w Kielcach;
 • Wycieczki:
  • do gospodarstwa agroturystycznego „Stokrotka” w Kapkazach,
  • gospodarstwa agroturystycznego w Lisowie.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30. Zajęcia odbywają się w dwóch 15 osobowych grupach wiekowych. Każdą grupą opiekuję się wysoko wykwalifikowany nauczyciel i pomoc nauczyciela. W przedszkolu zatrudniony jest także logopeda.

button przedszkole

 

Stowarzyszenie na facebooku:

facebook baner stowarzyszenia

Przedszkole na facebooku:

facebook baner przedszkola partnerzy